Regulamin

Wstęp

 1. Sklep internetowy pod adresem www.sklep.integra.com.pl prowadzi - właściciel marki Integra, firma CDS Mioduszewski z siedzibą w Koszalinie, ul. Orla 4a 75-727 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Koszalinie , REGON 330086954, NIP 669-001-72-91.
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług w Sklepie internetowym.
 3. Sprzedaż w sklepie internetowym www.sklep.integra.com.pl prowadzona jest wyłącznie na potrzeby podmiotów gospodarczych
 4. Firma CDS Mioduszewski w dalszej części regulaminu występuje jako Sklep internetowy.

Oferowane usługi

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.sklep.integra.com.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w Sklepie internetowym (informacja).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sklepem internetowym.
 3. Przebieg świadczenia usług w Sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu internetowego. Informacja o cenie podawana na stronie www.sklep.integra.com.pl.
 5. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie  www.sklep.integra.com.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Ceny produktów umieszczone na stronie www.sklep.integra.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 7. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie firmy lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec właściciela Sklepu internetowego.
 8. Zamawiający uiszcza cenę za zamówione produkty gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym.
 9. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia jest ustalany podczas kontaktu pracownika Sklepu internetowego z Zamawiającym.
 2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym, firmy lub przesyłką kurierską, albo mogą być odebrane przez Zamawiającego bezpośrednio w siedzibie Sklepu internetowego. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone na zamówieniu.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Sklepie internetowym lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 4. Zamawiający zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 5. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby dzielności firmy.
 6. Zwrot towaru nie przysługuje w przypadku, gdy towar jest sprowadzany na zamówienie np. oprogramowanie TecDoc, Autodata, ESI[tronic], TecRMI, Sprzęt komputerowy.
 7. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Jeśli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne w świetle Prawa, wszystkie pozostałe postanowienia regulaminu pozostają ważne i skuteczne.